Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
ESP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ESP -

http://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP

 

W świetle przepisów prawa a w pierwszej kolejności wymaganiu zawartemu w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Komenda Powiatowa PSP w Legionowie zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

W celu złożenia wniosku do KP PSP w Legionowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do sekretariatu KP PSP Legionowo przy ul. Mickiewicza 11 w Legionowie na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB

b.       Płyta CD-RW lub DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

5.     Akceptowalne formaty załączników to:

§         DOC, RTF

§         XLS

§         CSV

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1318
Wprowadzony przez: Tomasz Kołodziński
Data opublikowania: 2013-07-23 10:25:22
Obowiązuje od: 2013-07-23 10:25:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-07-23 11:15:15 Tomasz Kołodziński
2013-07-23 11:14:44 Tomasz Kołodziński
2013-07-23 11:14:04 Tomasz Kołodziński
2013-07-23 10:27:21 Tomasz Kołodziński Publikacja artykułu