Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
Szukaj w tym dziale:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie

 

05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 71A

 

e-mail: _legionowo@mazowsze.straz.pl_

Godziny pracy: 7.30-15.30

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15:00- 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP tel. (22) 774 35 31.

 

tel. (22) 774 28 28    fax (22) 774 28 88

 

NIP: 536-15-97-097       REGON: 013298676

konto: Bank Spółdzielczy w Legionowie

27 8013 0006 2001 0011 7489 0001