Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
   „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”.

Plik do pobrania PDF